Safir Investor Relations

Säkerställ en skälig värdering av er aktie genom att tillhandahålla korrekt, adekvat och konsekvent information till marknaden över tid.

Navigera rätt på börsen med en tillförlitlig partner
Nå nya höjder med en IR-rådgivare som agerar proaktiv ”gatekeeper”. Safir tolkar investerarnas språk till er organisation samt förmedlar bolagets information till kapitalmarknaden på ett tydligt sätt. 

Samtidigt kvalitetssäkrar vi att gällande regelverk följs och att ni förstår innebörden av MAR i samband med informationsgivning.  Ambitionen är att ni ska kunna hantera förväntansbilden från marknaden och upprätthålla förtroendet för ert bolag och aktie.

IR är, precis som all annan kommunikation, såväl hård som mjuk. Safir säkerställer att alla regulatoriska krav uppfylls samtidigt som vi inkluderar mjuka delar så som storytelling. Safir lägger vikt på att ni utvecklar ett huvudbudskap – Investment Case – som får betydelse på lång sikt. 

Vi  eftersträvar också att belysa hållbarhetens betydelse ur ett långsiktigt värdeskapande perspektiv.

Ska ert bolag börsnoteras?
Vi säkerställer till att ni är redo; före, under och efter börsnotering. Med ett 20-tal börsnoteringar i ryggen vet vi vad som krävs för att lyckas.

Investor relations – exempel på expertområden

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)

 • Löpande IR-rådgivning

 • Kapitalmarknadsdagar

 • ESG-rådgivning

 • Interimslösningar

Kontakta våra experter

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom

Safir Investor Relations

Investor Relations

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)
 • Löpande IR-rådgivning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • ESG-rådgivning
 • Interimslösningar
Safir Corporate Reporting

Corporate Reporting

 • Års-och hållbarhetsredovisning
 • Delårsrapporter
 • Bolagsbeskrivning & Prospekt
Safir Corporate Governance

Corporate Governance

 • Rådgivning till ledning & styrelse
 • Bolagsstyrningsinformation
 • Uppförandekod
 • Equity Advisory
 • Hållbarhetsfrågor
Safir Corporate Communication

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Löpande rådgivning
 • Medieträning
 • Krishantering
 • Interimslösningar