Corporate Reporting

Ställ en fråga till våra experter
Ställ en fråga till våra experter
Safir Corporate Reporting

Maximera mervärdet av er årsredovisning genom att låta den bli navet i er interna och externa kommunikation.

Nyttja den finansiella rapporteringens många aspekter 

Stärk ditt bolags positionering genom att tillvarata den finansiella rapporteringen ur fler perspektiv. Förmedla ert huvudbudskap till en tydligt definierad målgrupp tillsammans med en tillförlitlig partner. 

Er års- och hållbarhetsredovisning ska ge mervärde. Utöver att följa de legala aspekterna, kan er års-och hållbarhetsrapport skapa mervärde och fungera som en kommunikationsplattform. Årsredovisningen ger en övergripande bild av bolaget och kvartalsrapporter ger en bild av nuläget. Tillsammans bildar de navet i er externa och interna kommunikationen.

Safir har en tydlig process och ett etablerat arbetssätt som värdesätter transparens och långsiktighet. Frigör tid från era medarbetare samtidigt som ni höjer kvalitén i rapporteringen.

Vi stöttar er genom hela årsredovisningsprocessen; planering, produktion och leverans.

Kontakta vår expert

Corporate Reporting – exempel på expertområden

 • Års- och hållbarhetsredovisning

 • Delårsrapporter

 • Bolagsbeskrivning & Prospekt

Kontakta vår expert

Gisela Baecklund

Gisela Baecklund

Senior rådgivare
070 750 22 88

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom

Safir Investor Relations

Investor Relations

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)
 • Löpande IR-rådgivning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • ESG-rådgivning
Safir Corporate Reporting

Corporate Reporting

 • Års-och hållbarhetsredovisning
 • Delårsrapporter
 • Bolagsbeskrivning & Prospekt
Safir Corporate Governance

Corporate Governance

 • Rådgivning till ledning & styrelse
 • Styrningsdokument
 • Code of Conduct
 • Equity Advisory
 • Hållbarhetsfrågor
Safir Corporate Communication

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Löpande rådgivning
 • Medieträning
 • Krishantering
Kontakta oss