Corporate Governance

Ställ en fråga till våra experter
Ställ en fråga till våra experter
Safir Corporate Governance

Säkerställ att ni har rätt uppsättning policyer, principer och riktlinjer till stöd för ansvarsfull förvaltning och kontroll av ert bolag.

Stärk förtroendet för ert bolag

Behöver ni stöttning i att möta den ökande efterfrågan på transparens? Vi tydliggör för era aktieägarna att ert bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

 

Vårt team har en bred kompetens inom bolagsstyrning och kan stötta er med verksamhetsspecifik kommunikation kring hur er bolagsstyrning fungerar. Vi antar även större projekt där vi sätter upp ramarna för ert förvaltnings- och styrningssystem och definierar företagsledningens, dvs. styrelsens och den anställda ledningens, roll, skyldigheter och förhållande till aktieägarna.

Ambitionen är öka marknadens förståelse för hur er verksamhet skapar värde utifrån flera perspektiv och i förlängningen göra er mer attraktiva hos investerare.

Kontakta vår expert

Corporate Governance- exempel på expertområden

 • Rådgivning till ledning & styrelse

 • Styrningsdokument

 • Code of Conduct

 • Equity Advisory

 • Hållbarhetsfrågor

Kontakta vår expert

Helena

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom

Safir Investor Relations

Investor Relations

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)
 • Löpande IR-rådgivning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • ESG-rådgivning
Safir Corporate Reporting

Corporate Reporting

 • Års-och hållbarhetsredovisning
 • Delårsrapporter
 • Bolagsbeskrivning & Prospekt
Safir Corporate Governance

Corporate Governance

 • Rådgivning till ledning & styrelse
 • Styrningsdokument
 • Code of Conduct
 • Equity Advisory
 • Hållbarhetsfrågor
Safir Corporate Communication

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Löpande rådgivning
 • Medieträning
 • Krishantering
Kontakta oss