Corporate Communication

Safir Corporate Communication

I en föränderlig omvärld blir företagskommunikationen allt mer komplex. Vi gör din kommunikation snabb, tydlig och konsekvent – oavsett om du behöver en kommunikationsstrategi eller vill ha hjälp med i kris- och mediahantering.

Safir hjälper företag med träffsäker kommunikation som ökar affärsnyttan

Strategier och verksamhetsplaner kan vara komplexa, men kommunikationen kring dem ska vara tydlig och lättbegriplig. Just den biten, att göra verksamhetsmål förståeliga för medarbetare, kunder, investerare och media, är vi experter på.

Safir hjälper dig göra din företagskommunikation effektiv och värdeskapande. Med utgångspunkt i en kommunikationsstrategi tar vi fram en proaktiv och praktisk kommunikationsplan med tydliga budskap som gör dina verksamhetsmål förståeliga för era målgrupper.

För att kunna påvisa affärsnyttan som kommunikation bidrar till är det dessutom viktigt att sätta mål och mäta sina kommunikationsaktiviteter.

Kontakta vår expert

Corporate Communication – exempel på expertområden

 • Kommunikationsstrategi

 • Budskapsplattfrom

 • Löpande rådgivning

 • Medieträning

 • Krishantering

 • Redaktionellt arbetssätt och kanalstrategi

Kontakta vår expert

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom

Safir Investor Relations

Investor Relations

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)
 • Löpande IR-rådgivning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • ESG-rådgivning
 • Interimslösningar
Safir Corporate Reporting

Corporate Reporting

 • Års-och hållbarhetsredovisning
 • Delårsrapporter
 • Bolagsbeskrivning & Prospekt
Safir Corporate Governance

Corporate Governance

 • Rådgivning till ledning & styrelse
 • Bolagsstyrningsinformation
 • Uppförandekod
 • Equity Advisory
 • Hållbarhetsfrågor
Safir Corporate Communication

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Löpande rådgivning
 • Medieträning
 • Krishantering
 • Interimslösningar