Tjänster

Gedigen erfarenhet av värdeskapande kommunikation

Vi erbjuder strategisk rådgivning inom

Safir Investor Relations

Investor Relations

 • Transaktionskommunikation (M&A och börsintroduktioner)
 • Löpande IR-rådgivning
 • Kapitalmarknadsdagar
 • ESG-rådgivning
 • Interimslösningar
Safir Corporate Reporting

Corporate Reporting

 • Års-och hållbarhetsredovisning
 • Delårsrapporter
 • Bolagsbeskrivning & Prospekt
Safir Corporate Governance

Corporate Governance

 • Rådgivning till ledning & styrelse
 • Bolagsstyrningsinformation
 • Uppförandekod
 • Equity Advisory
 • Hållbarhetsfrågor
Safir Corporate Communication

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Löpande rådgivning
 • Medieträning
 • Krishantering
 • Interimslösningar

På Safir Communication har vi tillsammans mer än hundra års erfarenhet av seniora uppdrag inom finansiell kommunikation. Erfarenhet som vi vill dela med oss av och använda för att stötta er utifrån era behov.

Safir Communication är specialiserade inom Investor Relations, Corporate Reporting, Corporate Governace och Corporate Communication. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande helhetslösningar för framgångsrik kommunikation.