Professionalitet och snabbrörlighet med kunden i centrum

Safir Communication har gedigen erfarenhet av värdeskapande kommunikation och är specialiserade inom Financial Communications, Corporate Communications och Public Affairs.

Vi tar ett helhetsgrepp om kommunikationen från strategi och analysfas till produktion och genomförande. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande helhetslösningar för framgångsrik kommunikation. På Safir Communication har vi tillsammans mer än hundra års erfarenhet av seniora uppdrag inom Financial Communications, Corporate Communications och Public Affairs. Erfarenhet som vi vill dela med oss av och använda för att stötta er utifrån era behov.

Några exempel på våra expertområden

Strategi

 • Kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner
 • Budskapsplattform och strategier för positionering
 • Löpande rådgivning inom strategisk kommunikation

Investor Relations

 • Löpande IR- och interimslösningar
 • Rådgivning inom transaktionskommunikation – börsnoteringar, M&As och avyttringar
 • Kapitalmarknadsdagar och Road shows
 • Investerar och analytikerkontakter

Public Affairs

 • Strategier för samverkan med politiker, myndigheter och förvaltningar
 • Seminarium, möten och debattartiklar

Medierelationer och kriskommunikation

 • Medierelationer
 • Medieträning
 • Kristräning och krishantering

Produktion, text och rådgivning

 • Årsredovisningar, kvartalsrapporter
 • Hemsidor, inklusive IR-web
 • Företagspresentationer
 • Rådgivning sociala medier
 • Textproduktion

Hållbarhetskommunikation

 • Strategier
 • Budskap
 • Rapporter