Hantering av personuppgifter och cookies

Allmänt

Våra kunders förtroende är otroligt viktigt för oss. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund eller potentiell kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi vill så tydligt och transparent som möjligt beskriva hur vi samlar in, sparar och använder uppgifterna som du lämnar till oss på grund av att du använder vår hemsida eller tjänster.

Personuppgiftsansvarig

Det är SAFIRAB AB med organisationsnummer 556943-0050 (SAFIR, vi, vår, oss) som är ansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats eller på annat sätt. Du kan kontakta oss via vår kontaktsida på den här hemsidan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De uppgifter vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du använder vår hemsida genom att lämna uppgifter via våra kontaktformulär.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid besök på safircommunication.se. Vi använder cookies för att ge dig som användare av vår webbplats tillgång till olika funktioner samt för att samla in statistik till vår webbplats och användarnas beteende. Du kan stänga av denna funktion i din webbläsare, något som kan resultera i att viss funktionalitet begränsas. Vilka cookies vi använder hittar du längst ner på sidan >>

Personliga uppgifter som lämnas vid kontakt med SAFIR.

När du t.ex. tar kontakt med oss via e-post eller telefon eller vid ett personligt möte kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att besvara din fråga eller hjälpa dig med ett problem. Detta kan vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress och vad ärendet gäller. Dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.

Ändamålen för vår behandling

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av dina personuppgifter är direktkommunikation till dig som kund och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse. Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av SAFIR eller till företag utanför bolaget som SAFIR samarbetar med för marknadsföring. Företag som SAFIR samarbetar med har en egen GDPR-kompatibel policy på plats. Det gäller även företag utanför EU/EES.

Den rättsliga grunden för vår hantering

SAFIR kan behandla och behålla dina uppgifter baserat på rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund.

Vem behandlar – utlämning av personuppgifter

Det är endast vår personal som har tillgång till uppgifterna som vi sparar lokalt i vår kunddatabas. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som enbart behandlar uppgifterna på vårt uppdrag enligt överenskommelse med SAFIR.

Lagringstid av personuppgifter

Lagringstiden av dina personuppgifter sträcker sig tills ändamålen med behandlingen har uppfyllts och gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som vi sparar baserat på att du är kund hos oss eller nyttjar tjänster hos oss kvarstår så länge du är aktivt kund hos oss. Samma personuppgift kan sparas hos oss på flera olika ställen för olika ändamål. T.ex. nyhetsbrev eller fakturering. Det betyder att en uppgift som tas bort från ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Utlämning eller ändring av personuppgifter

För att säkerställa att integritetslagstiftningen inte ska missbrukas av annan till skada för dig har SAFIR ett ansvar att säkerställa din identitet vid kontakter rörande din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Du som har sökt jobb hos oss

Du som har sökt jobb hos oss har skickat in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och ev. annan personlig information (t.ex. bild) i din jobbansökan. Vi behandlar dessa uppgifter för att bedöma din ansökan och lämplighet för en anställning, dvs. för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). För kontaktuppgifter, se www.imy.se

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på vår webbplats.

Cookies / Kakor