Martin Askengren
Martin Askengren

Martin Askengren

Juniorkonsult

Martin har en masterexamen i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande. Han har under sina studier praktiserat som hållbarhetskonsult där han arbetat med strategisk hållbarhetsrådgivning. Han har även arbetat med rådgivning kring hur företag ska tolka och tillämpa ramverk och regelverk såsom EU-taxonomin, GRI, CSRD och GHG-protokollet.

Våra kunders framgång är vår drivkraft