Madelene Gummesson
Madelene Gummesson

Madelene Gummesson

Seniorkonsult

Madelene Gummesson har en lång erfarenhet från Corporate Communications och IR från framför allt ICA Gruppen men även från Net Insight samt som konsult på PwC. Hon har stöttat med kommunikation, material och rådgivning i flertalet kommunikationsprojekt, årsredovisningar, kvartalsrapporter och kapitalmarknadsdagar samt varit delaktig i kriskommunikation och mediehantering m.m.

Vi hjälper ditt företag till toppen