Tillsammans hjälper vi våra kunder att nå toppen!

Vi är ett dynamiskt team med gedigen erfarenhet och djup spetskompetens. Hos oss möter du människor som arbetat inom olika delar av näringslivet, vars drivkraft nu är att använda all vår samlade erfarenhet för att skapa framgångsrik kommunikation för våra kunder. Gemensamt för oss alla är vår samsyn kring att förtroendefulla och kundnära relationer är en självklarhet.

Annica Holmberg
Niklas Alm

Niklas Alm

Grundare och Senior rådgivare

niklas@safircommunication.se
070-824 40 88

Helena Nordman-Knutson
Fredrik Sätterström
Marie Mannholt
Gustaf Bratt
Otto Linnala

Vårt åtagande

Att vi har våra kunder i fokus i allt vi gör är en självklarhet men vi ser det också som självklart att vi värnar om alla våra intressenter; medarbetare, samhället och planeten.

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats. Vi har högt i tak och anser att det är viktigt att alla medarbetare kommer till sin rätt och att olikheter både respekteras och bejakas. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. Vår uppförandekod (Code of Conduct) omfattar alla anställda på Safir Communication samt vår styrelse och skall respekteras och följas av samtliga. Uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Vi arbetar aktivt för en minskad miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att utföra vårt arbete, utnyttja våra lokaler, köpa in vårt material och välja våra leverantörer på ett miljömedvetet sätt, så att vi i förlängningen minskar vår resursanvändning och bidrar till en mer hållbar utveckling.

Vi ska i möjligaste mån väga in miljöhänsyn i alla beslut vi fattar. Det gäller bland annat:

  • Minskning av koldioxidutsläpp genom miljömedvetna val vid tjänsteresor samt, om möjligt, utnyttja digital konferensutrustningen i stället för att resa.
  • Miljömedvetna val av leverantörer vid inköp.
  • Minskning av energiförbrukningen i våra lokaler.
  • Minskning av pappersförbrukning.