Safir Communication är en strategisk kommunikationsbyrå med fokus på kapitalmarknaden

S-Safir Communication

Vi är ett dynamiskt team med gedigen erfarenhet och djup spetskompetens. Hos oss möter du människor som arbetat inom olika delar av näringslivet. Vi använder våra samlade erfarenheter för att skapa framgångsrik kommunikation till våra kunder. Gemensamt för oss alla är vår samsyn kring förtroendefulla och kundnära relationer. Med en helhetssyn på kommunikation och affärer skapar vi förutsättningar för aktörer på kapitalmarknaden.

Vi är en nischad aktör med målet att göra stor skillnad. Vi stödjer våra kunder i att kommunicera med kapitalmarknaden och dess olika aktörer. Vi är övertygande om att genomtänkt, proaktiv och transparent kommunikation bygger ett starkt förtroende för såväl bolag som dess styrelse och ledning. Viktigast av allt är att det resulterar i en rättvisare värdering av aktien. Tillsammans med ett starkt kompetent team med lång erfarenhet samt etablerade samarbetspartners hjälper vi våra kunder att skapa de mest optimala förutsättningarna.

Kunden i fokus

Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån kundens behov och arbetar nära våra kunder med en helhetssyn på bolaget. Vi utför alla uppdrag med tydligt fokus på kvalitet och värdeskapande. Vi utmanar och ifrågasätter om det behövs för att säkerställa att vi ger de bästa råden i varje situation.

Professionalism

Kvalitet

Vi har bred erfarenhet och djup spetskompetens inom våra verksamhetsområden. Det lägger grunden för att vi kan möta våra kunders högt ställda förväntningar på insiktsfull och värdeskapande kommunikation. Våra kunders framgång är vår största drivkraft.

Integritet

Uppriktighet, ärlighet och att leva som vi lär utgör kärnan i vårt arbete. Vi strävar efter långsiktiga relationer och en nära kontakt med våra kunder. Vårt arbete präglas av att kundernas aktiekurs ska vara i linje med bolagets långsiktiga värdering.

Historik Safir Communication

Historik

Safir Communication grundades ursprungligen 2013 under namnet Newsec Communication. År 2019 togs beslutet att byta namn till Safir Communication och fullt ut fokusera på Investor Relations och Corporate Communications. Sedan start har vi genomfört 20+ börsintroduktioner och producerat flertalet årsredovisningar åt bolag på Stockholmsbörsen.

Historik Safir Communication