Vill du växa med oss?

Se våra lediga jobb

Tillsammans gör vi skillnad!

Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Safir Communication.
Det är inte heller meningen! Meningen för oss är att skapa en rolig arbetsplats med intressanta uppdrag där vi har en helhetssyn på värdeskapande kommunikation.

Vi är ett dynamiskt team av människor med olika bakgrund och erfarenhet. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för att möta våra kunders behov genom att göra vårt yttersta i varje situation.

Vi är specialiserade inom Financial Communications, Corporate Communications och Public Affairs. Hos oss kommer du att få arbeta med såväl långsiktiga uppdrag som kortare projekt där det ställs höga krav på strategisk kompetens, förmåga att hantera komplex information samt erfarenhet av att hantera företagskritiska situationer.

Team Safir Communication

Våra värderingar

Vi samlas runt en gemensam värdegrund som hjälper oss att bygga förtroende för det vi erbjuder våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och omvärld.

Professionalism

Vi har bred erfarenhet och djup spetskompetens inom våra verksamhetsområden, vilket lägger grunden för att vi kan möta våra kunders högt ställda förväntningar på insiktsfull och värdeskapande finansiell och strategisk kommunikation. Vårt arbete präglas av professionalitet och våra kunders framgångar är vår främsta drivkraft.

Integritet

Vi utgår alltid från kundens behov och arbetar nära våra kunder, med en helhetssyn på bolaget. Vi utför alla uppdrag med hög integritet och ett tydligt fokus på kvalitet samt värdeskapande. Vi utmanar och ifrågasätter om det behövs för att säkerställa att vi ger de bästa råden i varje situation.

Inkluderande

Vi är övertygade om att allting blir både roligare och bättre om det utvecklas i samverkan mellan människor och team. Därför strävar vi efter att bygga inkluderande team med integrerade kompetenser. För oss är förtroendefulla och kundnära relationer en självklarhet, och tillsammans med våra kunder utvecklar vi värdeskapande helhetslösningar.

Se våra lediga jobb