IR och Corporate Communication

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att kommunicera och nå ett rättvisande värde genom inledande analys, kommunikationsstrategi och genomförda aktiviteter.

Kontakta oss

Vi erbjuder tjänster inom både Investor Relations och Corporate Communication.

Investor Relations

 • Löpande rådgivning inom finansiell kommunikation
 • Löpande IR- och interimslösningar
 • Transaktionskommunikation – börsnoteringar, förvärv och avyttringar
 • Budskap och positionering
 • Investerar, analytiker- och mediekontakter
 • Kapitalmarknadsdagar och Road shows
 • Årsredovisningar, kvartalsrapporter samt prospekt
 • Corporate web och IR-web
 • Omvärldsanalyser och marknadsdata

Corporate Communication

 • Kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner
 • Varumärkesregistrering
 • Framtagande av namn och grafisk profil
 • Budskap och positionering
 • Företagspresentationer
 • Medierelationer och medieträning
 • Krishantering och -beredskap
 • Rådgivning sociala medier
 • Omvärldsanalyser
 • Hållbarhet

Låt våra experter kontakta dig

  **Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

  Ring oss

  +46 70 824 40 88

  Eller låt våra experter ringa dig

   **Jag godkänner, vår Privacy Policy.