News archive – Safir2021-08-31T12:22:33+02:00

News archive

We learn from history, look into the future and base our work on insightful analysis of current events and topical issues. All articles below are published in the original language. Follow us on LinkedIn to take part in latest news.

Helena Nordman-Knutson: Jag tror inte på en börskrasch 2021

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret? – Det har varit en stor efterfrågan på kommunikationsrådgivning inom transaktioner, såväl IPO som M&A. Så det har varit en dynamisk och superrolig vår. Dessutom finns det bland börsbolagen ett nyväckt intresse i att höja [... läs mer]

2021-07-23|

Spaning: Gångavstånd

Så sitter vi här i sommarhettan, mitt i en regeringskris. Framför allt reflekterar den här krisen den politiska risken relaterad till människors privata boendekostnader. Att införa marknadshyror för nyproduktion är något som många fastighetsbolag suttit och väntat på och som debatterats under lång tid. Nu är det dock [... läs mer]

2021-06-30|

Spaning: Från Suezkanalen till svenska hamnar

Nu är vi ett par månader in i 2021 och vi börjar se covid-19 pandemins efterdyningar. Försäljningstapp på grund av komponentbrist, svagare lönsamhet på grund av att råvarupriserna går upp och på det så skenar logistikkostnaderna. Hur ska dessa efterdyningar kommuniceras på ett lämpligt sätt? Börsbolagens kommunikation ska vara [... läs mer]

2021-03-29|

Spaning: Bubbeltendenser

Året som gick var dynamiskt och börsdynamiken har fortsatt in i 2021. Under 2020 sprang börsen iväg från vinsterna (P/E), men inte från likviditeten, som åstadkoms av gigantiska stimulanspaket. Vissa teknikbolag och bolag med hög exponering mot hållbarhet och alternativ energi, gick exceptionellt bra. Med dessa höga värderingar kommer [... läs mer]

2021-02-05|

Vi växer och stärker teamet med nya medarbetare

Safir Communication fortsätter att växa och vi inleder året med att välkomna två nya medarbetare. Det innebär att byrån ytterligare stärker sitt erbjudande inom finansiell kommunikation, samtidigt som det blir ökat fokus på strategisk rådgivning inom Corporate Communications och Public Affairs.  Rebecka Eriksdotter Pieder börjar som juniorkonsult inom [... läs mer]

2021-01-13|

Vi på Safir Communication ger årets julklapp till Barncancerfonden

Barn och cancer hör inte ihop. I Sverige insjuknar i genomsnitt ett barn om dagen i någon form av cancer. Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas, tack vare framgångsrik forskning. Vi på SAFIR Communication vill stödja arbetet för fortsatt framgångsrik forskning och sänder därför vår [... läs mer]

2020-12-21|
Till toppen