Safir Communication fortsätter att växa och vi inleder året med att välkomna två nya medarbetare. Det innebär att byrån ytterligare stärker sitt erbjudande inom finansiell kommunikation, samtidigt som det blir ökat fokus på strategisk rådgivning inom Corporate Communications och Public Affairs. 

Rebecka Eriksdotter Pieder börjar som juniorkonsult inom strategisk finansiell kommunikation, Corporate Communications och Public Affairs. Rebecka har en kandidatexamen i Kommunikation och Statsvetenskap från McGill University i Montreal och kommer närmast från Svensk-Amerikanska Handelskammaren i Washington DC. Rebecka har tidigare erfarenhet inom mediaproduktion och politisk analys i global miljö.

Helena Nordman-Knutson börjar, som tidigare kommunicerats, som senior konsult och rådgivare inom strategisk finansiell kommunikation och Corporate Communications.  Helena kommer närmast från en roll som Executive Director på Hallvarsson & Halvarsson där hon ansvarat för Capital Markets. Helena har gedigen erfarenhet som finansanalytiker och marknadsstrateg. Vidare är Helena även styrelseledamot i SFF, Sveriges Finansanalytikers Förening.

”Vi är väldigt stolta över att ha rekryterat Helena och Rebecka till oss på Safir Communication, och ser fram emot att möta 2021 tillsammans. För oss är det viktigt att vara lyhörda för våra kunders behov och säkerställa att vi alltid kan leverera värdeskapande strategisk rådgivning. Med denna förstärkning av teamet samt ett breddat erbjudande kommer vi att kunna hjälpa ännu fler kunder att nå sina mål”, säger Annica Holmberg, VD Safir Communication.

Läs pressmeddelandet i PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annica Holmberg, VD och Senior rådgivare, Safir Communication

Telefon: 072-553 98 07, e-post: annica@safircommunication.se


Safir Communication har en helhetssyn på värdeskapande kommunikation och är specialiserade inom finansiell kommunikation, Corporate Communications och Public Affairs. Vi erbjuder insiktsfull och strategisk rådgivning med hög integritet. Alla uppdrag utförs med professionalitet och snabbrörlighet med kunden i centrum.
Läs mer på www.safircommunication.se