Barn och cancer hör inte ihop. I Sverige insjuknar i genomsnitt ett barn om dagen i någon form av cancer. Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas, tack vare framgångsrik forskning. Vi på SAFIR Communication vill stödja arbetet för fortsatt framgångsrik forskning och sänder därför vår julgåva till Barncancerfonden.

Vill du också vara med och bidra? Besök julbutiken