Våra kunders framgång är Safirs största drivkraft. Vi planerar nu ett antal rundabordssamtal och skulle uppskatta att få din input inför detta.

Har du en minut över? Svara på fyra snabba frågor.