Safir Communication vet att kapitalplacerare i allt större utsträckning vill värdera, mäta och integrera hållbarhetsfrågor i sina investeringsanalyser. Det är därför med glädje vi meddelar att vår Senior Advisor, Helena Nordman-Knutson, blivit EFFAS Certified ESG Analyst efter att ha genomfört den europeiska hållbarhetsutbildningen för finansanalytiker.

CESGA © -programmet riktar sig främst till finansanalytiker och portföljförvaltare som vill integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och investeringsbeslut. Programmet passar även andra specialister som företagens hållbarhetschefer, IR, revisorer och hållbarhetskonsulter. Mer detaljer om utbildningen.

Behöver ni stöd vid hållbarhetsrapportering? Vi stöttar er i att identifiera vad investerare söker och vad ni som bolag bör trycka på.  Tveka inte att kontakta Helena på helena@safircommunication.se