Pressmeddelande 2023-01-09

Thinc Collective avser förvärva 35 procent av Safir Communication  

Maria Källsson utses till ny VD

Safir Communication och Thinc Collective AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av 35 procent av de utestående aktierna i Safir Communication. Parternas ambition är att efter genomförd så kallad due diligence teckna slutliga avtal om ett förvärv senast den 1 februari 2023, då även tillträde planeras ske. Vidare har Thinc Collective option på att förvärva ytterligare 35 procent av aktierna i Safir Communication av nuvarande ägare fram till utgången av 2025. I samband med affären har styrelsen utsett Maria Källsson till ny VD för Safir Communication.

”Det finns flera anledningar till att vi har valt Thinc Collective som vår framtida ägarpartner, inte minst möjligheten att kunna fortsätta arbeta under eget varumärke i en större kontext. Vi tror verkligen på Thincs affärsidé och ser goda möjligheter att bredda vårt tjänsteerbjudande med ytterligare spetskompetens via våra nya systerbolag. Vi ser också att Thinc delar våra värderingar och vår syn på såväl kommunikation som på branschens framtida utveckling”, säger Niklas Alm, grundare och arbetande ordförande i Safir Communication.

Maria Källsson, som varit verksam på Safir Communication sedan augusti 2022, har lång erfarenhet och bred bakgrund av såväl kapitalmarknaden som inom kommunikationsområdet. Hon började sin yrkesbana på Stockholmsbörsen och har under drygt tio års tid haft styrelseuppdrag inom Sparbanksrörelsen samt arbetat med samhällsbevakning inom journalistik och media i olika ledande roller, bland annat som VD för Bokmässan och senast som marknads- och utvecklingschef för mediahuset Kvartal.

”Jag har under hösten lärt känna bolaget och är väldigt glad över förtroendet som ny VD. Safir Communication är en unik byrå med sin gedigna erfarenhet, tunga expertis och förståelse för framför allt finansiell kommunikation. Att bli en del av Thinc Collective breddar vårt erbjudande och stärker våra möjligheter att tillsammans ta oss an än större uppdrag”, säger Safir Communications nya VD Maria Källsson.

Huvudägarna till Safir Communication utgörs före affärens genomförande av grundarna Niklas Alm och Fredrik Sätterström som även framöver kommer att arbeta operativt i verksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, grundare och arbetande styrelseordförande Safir Communication.

Telefon: 0708-24 40 88, e-post niklas@safircommunication.se

Safir Communication är en kommunikationsbyrå med fokus på strategisk rådgivning inom Financial Communications och Investor Relations. Vi erbjuder insiktsfull och värdeskapande rådgivning, som stödjer våra kunder att uppnå uppsatta mål med träffsäker kommunikation. Vi åtar oss såväl långsiktiga uppdrag som kortare projekt där det ställs höga krav på strategisk kompetens, förmåga att hantera komplex information samt erfarenhet av att hantera företagskritiska situationer. All rådgivning utförs kundnära med ett långsiktigt  engagemang för att säkerställa leverans med hög kvalitet över tid.