Fintech-branschen driver i snabb takt på digitaliseringen av betalmarknaden. Transaktioner som tidigare tog flera dagar sker nu på några sekunder. Konkurrensen är stenhård och att ha den bästa produkten eller tjänsten räcker inte. Idag måste du också kunna förklara dess förträfflighet för marknaden och hygienfaktorer som regulatoriska krav måste sitta på plats.

Vi gör ett nedtramp i ämnet med vår expert Annica Strahner. Annica har de senaste tre åren varit kommunikationschef på Bankgirot. Hon har även drivit egen verksamhet med fokus på investerarrelationer och strategisk kommunikation, samt varit mångårig fristående kolumnist på tidningen CFO World.

Vilka utmaningar upplever du finns i dagens fintech-landskap?

Det gäller att vara väldigt pedagogisk och tydligt förklara vilket problem du löser för kunderna, detta oavsett om du riktar dig mot privatpersoner eller företag. Idag kan fintech vara nästan vad som helst; alltifrån en fondförvaltare som erbjuder en lägre fondavgift till etablerade betallösningar som Swish. Underskatta inte behovet av att pedagogiskt förklara vilken marknad du befinner dig i och förenkla.

Hur gör man det?

Har du försökt bildsätta betalningsinfrastruktur? Det är i princip ett omöjligt uppdrag. Ett tips är att använda infografik för att enkelt illustrera din tjänst eller produkts roll i fintechs ekosystem. Tänk lite som Linus på Linjen.

Det finns idag över 500 fintechbolag i Sverige vilket gör det tufft att få mediautrymme. Har du några tips för att få uppmärksamhet i media?

Fundera på vad det är som gör ditt bolag relevant. Du behöver arbeta på det egna innehållet, förklara vad som är er marknad och vilket problem ni löser för era kunder, oavsett om det är privatpersoner eller företag. Fokusera på skapa intresse och att hålla fast vid dina budskap – enklast genom att sätta och följa en tydlig kommunikationsplattform.

Underskatta inte detta!

Det är lätt att snöa in sig på att man har en fantastisk affärsidé och tro att kunder, investerare och journalister automatiskt förstår det. Visserligen har gemene svensk en generell förståelse om bolag som Klarna, Izettle och Swish. Men många fintech-bolag kommer ner på en sådan detaljnivå att du i många fall måste förklara för dina målgrupper på en mycket mer pedagogisk och grundläggande nivå. Tänk ”fintech-for-dummies”.

Det är lätt att vara efterklok. Vad är dina råd till ett fintechbolag som befinner sig i ett tidigt stadium?

De allra flesta fintechbolag kommer behöva tillstånd av myndigheter och stå under tillsyn. Säkerställ tidigt att ni har koll det regulatoriska och har en långsiktig plan. Det är lätt att missa detta och istället lägga allt fokus på lansering och prata om det fantastiska i er tjänst.

Försök att undvika att se de regulatoriska kraven som något ont. Det är en kvalitetsstämpel – genom att ha fått tillstånd från Finansinspektionen och vara under tillsyn krävs det att din tjänst upprätthåller en viss standard. Det handlar om förtroende – både gentemot kunder och investerare. Du litar på till exempel Visa och din bank för de måste leva upp till dessa krav. Men många fintechbolag missar detta och tänker att vi är ingen bank eller vi har för få användare och transaktioner. Men de regulatoriska kraven gäller från dag ett när din första kund använder din tjänst. Så säkerställ Compliance tidigt. Saknar du kompetens i det operativa teamet så se till att ha det i styrelsen.

Säkerställ även att ni har tydliga krishanterings- och kriskommunikationsplaner för att hantera eventuella driftstopp eller andra kriser som kan uppstå.

Vilka fintechbolag tycker du varit särskilt framgångsrika i sin kommunikation?

Gimi är en veckopengsapp som med ett enkelt och pedagogiskt tilltal och infografik lyckats hitta en tonalitet som tilltalar både föräldrar och barn. Tjänsten har via ”word-of-mouth” blivit den mest poplära appen för barnfamiljer och fått över 400 000 användare.

Gigapay är ett exempel på en fintechtjänst inom B2B som liknande Gimi på ett enkelt sätt beskriver vilka problem de löser för företagare. Oavsett om du är småföretagare med fem anställda eller ett internationellt bolag med flera tusen anställda är löneadministration något som tar mycket tid och det måste dessutom bli rätt. De har även lyckats tajma sin tjänst med ”gig-trenden, dvs att anställningsformerna idag varierar betydligt mer än fast anställd och vikarie. Deras tjänst är ett smidigt sätt att betala ut löner – ”till vem som helst, när som helst och varsom helst”. Och Gigapay tar hand om viktiga regulatoriska delar som KYC-processer (know-your-customer).

Annica Strahner

Kom i kontakt med Annika