kommunikation förvärv

En relevant och tydlig kommunikation är en väsentlig faktor för att ett förvärv ska bli framgångsrikt. En ogenomtänkt eller torftig kommunikation kan riskera att sänka ett förvärv. Det är viktigt att på ett begripligt sätt förklara för alla intressenter hur förvärvet ska skapa värde för bolaget, dess kunder och aktieägare samt hur vägen framåt ska se ut.

Investerarna måste känna förtroende för att ledningen har fattat ett riktigt och välgrundat beslut och att prislappen är motiverad. En välplanerad, genomarbetad och tydlig kommunikation, som inte duckar för att även ta upp de utmaningar som väntar, minskar riskerna för ogrundade spekulationer, rykten samt tempoförlust.

Förvärv och kanske allra främst integrationen av det, innehåller en mängd utmaningar. Det är lätt att lägga allt fokus på de ”hårda” värdena som marginaler och kostnader, medan de ”mjuka” värdena som företagskultur och arbetssätt glöms bort. Förvärvet kan strategiskt passa som handen i handsken och synergierna samt samarbetsfördelarna vara uppenbara på pappret. Förutsättningen för att allt detta ska materialiseras är dock att människorna som arbetar i bolagen är med på noterna, vet vad som händer och förstår varför. Därför är den interna kommunikationen minst lika viktig som den externa.

Misstankar om förändringar i organisationer skapar lätt oro och ängslan, vilket tar fokus från den dagliga verksamheten. Även internt uppstår lätt spekulationer och rykten. En öppen, kontinuerlig och lättbegriplig kommunikation kan motverka detta. Även svåra beslut som kan uppfattas som negativa, blir lättare att genomföra om medarbetarna förstår bakgrunden till det, varför det sker och hur det hjälper till att uppfylla aktuella mål. En gedigen och ambitiös kommunikationsplan, både extern och intern, är en obligatorisk och väsentlig ingrediens i ett framgångsrikt förvärv.