Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?
– Det har varit en stor efterfrågan på kommunikationsrådgivning inom transaktioner, såväl IPO som M&A. Så det har varit en dynamisk och superrolig vår. Dessutom finns det bland börsbolagen ett nyväckt intresse i att höja kvaliteten i den finansiella kommunikationen. Dåligt underbyggda och otydliga budskap accepteras inte längre. Kraven på att informationen skall vara transparent, ha hög kvalitet och vara korrekt hörsammas nu mer än förr speciellt bland de större bolagen. Sedan finns det förstås bolag som har lång väg att gå förrän de nått det jag skulle vilja kalla för börsfäig kommunikation. Men det är å andra sidan en fantastisk möjlighet och utmaning.

– Det roligaste jag varit med om i vår var att få följa noteringen av en SPAC (Special Purpose Acquisition Company), eller finska investmentbolaget Viralas SPAC som döpts till VAC – Virala Acquisition Company. En unik möjlighet.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?
– Styrkan i börsuppgången den här våren. Stimulanspaket och låga räntor gör att investerarna hållit sig kvar på börsen, men värderingarna börjar bli höga även om man tittar på nästa års vinster.

Hur ser du på rådande marknadsläge? 
– Fed skruvade upp inflationsförväntningarna, lämnade räntan oförändrad men varnade ändå för att tidigarelägga räntehöjning till 2023. Räntediskussion tillsammans med inflationsspöket lär göra att det bli svajigare. Samtidigt så om bolagen kan lägga de höjda kostnaderna för insatsvaror på priset ut mot kund, samtidigt som kostnaderna sänks, så lär det finnas många intressanta aktier att investera i under hösten.

Vilka var de största glädjeämne och störst orosmoln under första halvåret? 

– Vi har haft en stark börs, dopad av de kraftiga stimulanspaketen. Samtidigt så har vi låga räntor som begränsar penningpolitiken, kraftigt ökad privat skuldsättning och hög offentlig skuldsättning. Så en blandad kompott.

– Och så har bostadspriserna fortsatt öka, även priserna på fritidshus, samtidigt som sittande regering fick missförtroendevotum på frågan om fri hyressättning för nyproducerade bostäder.

Vilka blir de största glädjeämne och största orosmoln under kommande halvåret?
– Inflationen- det intressanta är hur snabbt bolagen kan kompensera för de högre logistik- och insatskostnaderna genom att höja priserna ut mot kund. Jag tror att vi ser det redan i Q2 och att det blir en inflationspeak som sedan avtar under hösten. Och i Q4 sitter bolagen med lägre kostnader och högre priser vilket driver lönsamhetsförbättringar. Och med detta kommre attraktiva värderingar.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?
– Jag har jobbat hemifrån och anpassat mig till det. För mig innebär hemarbete att jag jobbar effektivare, men också mer. Nästa steg är att lära sig stänga av och koppla bort. Digitaliseringen tog ett jättekliv även hemma hos mig.

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?
– Digitala verktyg kommer att bestå (Teams, Zoom, Slack). Även ett mer flexibelt sätt att se på arbetstiden och arbetsplatsen. Hybridkontoret växer fram. Jag har svårt att föreställa mig att framtidens företagande enbart skall bestå av digitala individuella arbetsinsatser. Men vem vet. Jag har blivit en fena på molnbaserade verktyg. Däremot så glömmer vi lätt bort att alla inte kan jobba hemifrån. Det finns flera branscher där det inte är möjligt.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?
– Fortsatt fokus på hållbar finansmarknad är ett måste och där är EU-taxonomin och den delegerade akten som förväntas träda i kraft 1 januari 2022 ett viktigt verktyg. Finansiell stabilitet ett annat.

– Finansbranschen har flera samhällsfunktioner och samhällskritisk infrastruktur som måste säkerställas, samtidigt som regelverken inte alltid är helt solklara. Den regulatoriska miljön behöver vara tydlig och förutsägbar samtidigt som finansbranschen är komplex och svår att förstå. Så olika aspekter på regelverksfrågor tror jag är viktiga.

Hur kopplar du av i sommar?
– Jag sitter på en kobbe och tittar på havet. Skriver, läser en bok i skuggan, kollar en film om det regnar. Tränar litet, äter gott och umgås med familjen. Digital detox ett par dagar ligger också i planeringen.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– De som inte läst Shuggie Bain av Douglas Stuart bör göra det. Jag har bott utanför Glasgow som barn, så för mig var den ett självklart val i sommar. Skottland är oerhört vackert, men det kan jag inte säga om Glasgow.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?
– Jag tänker att Carlos Morenos tankar kring ”15-minute city” är läsvärd. Hållbara lokala samhällen som skapar förbättrad livskvalitet genom närhet till allt man egentligen behöver. I skuggan av pandemin och som svar bland annat på klimatkrisen. Tänkvärt.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?
– I år blir det några få IFRS-justeringar i den finansiella rapporteringen, men den stora förändringen är relaterad till EU-taxonomin och finansieringen av hållbar tillväxt.

– Sedan tycker jag att det från tid till annan i styrelserummen blir för mycket fokus på regelefterlevnad och lagtolkningar, i stället för på strategi – det är trots allt verksamheterna som skall driva tillväxten. Det är leverans som gäller. Vi kommer inte ifrån att marknadens förtroende skapas genom att managera förväntansbilden, leverera på vad man sagt och skapa värde framåt.

– Exakt hur börsen kommer att utvecklas står skrivet i stjärnorna, men jag tror inte på en börskrasch 2021, vilket gör att jag med tillförsikt ser fram emot höstens arbetssituation. Transaktionsfönstret är fortfarande öppet.  Jag tror också att vi nu snabbt går mot en normaliserad tillvaro, och att den svenska ekonomin återhämtar sig 2022.

Källa: realtid.se där denna artikel ingår som en del i en sommarserie.