Om Ottos bakgrund

Berätta kort om din roll och hur en arbetsvecka kan se ut.

Som junior IR-konsult är mitt primära uppdrag att ge understöd till den seniora rådgivare som har kundansvaret i sina respektive projekt. Det innebär att jag får delta i eller utföra de flesta uppgifter som ryms inom IR-rollen. Med hänsyn till detta är det dock svårt att beskriva hur en typisk vecka ser ut. Bara under en arbetsdag kan du gå från att på morgonen sitta och korrekturläsa en rapport till att du vid lunch hjälper till att ta fram en kommunikationsstrategi för att sedan avsluta dagen med att spela in en video tillsammans med en annan kund.

Har du någon händelse du minns särskilt som du vill dela med dig av?

Något jag minns särskilt är tillfället då en av de första kunderna jag arbetade med börsnoterades. En notering föregås av enorma mängder arbete för alla inblandade och det var verkligen kul att få dela kundens glädje när de ringde i Nasdaqs klocka.

Vad tycker du mest om med din roll?

Det jag gillar mest med rollen är dess bredd. För att kunna hjälpa företag från olika branscher utveckla hur de arbetar med sin kommunikation krävs det att man sätter sig in i varje bolags specifika kontext. Detta bidrar till att man ständigt utmanas och att rollen inte riskerar bli tråkig över tid.

Varför ska man välja att jobba med finansiell kommunikation och investerarrelationer?

Förutom att det är en väldigt rolig och mångfacetterad bransch så exponeras man för kunder inom alla möjliga former av spännande industrier och knyter kontakter med drivna människor inom stora delar näringslivet.

Hur är det att arbeta på just Safir?

Trots bolagets storlek har vi många duktiga medarbetare som besitter diger erfarenhet inom branschen, vilket gör att vi har möjlighet att få många spännande uppdrag. Bolagets storlek innebär även att man lär känna alla medarbetare väldigt väl.

Safir söker fler duktiga medarbetare, mer information på vår karriärsida.