Börsnotering

En av anledningarna till att bolag börsnoterar sig är att det ökar bolagets synlighet, det vill säga det är en marknadsföringsåtgärd. Börsnoteringen är en plattform som ger nya och utökade möjligheter att synas, öka kännedomen om och över tid även värdet på bolaget.

Trots det är det många bolag som inte utnyttjar möjligheterna att kapitalisera på börsnoteringens plattform.

En börsnotering är inte gratis, varken i initial investering eller löpande kostnad. Det betyder att bolaget kontinuerligt betalar för en marknadsföringskanal, vars fulla potential inte utnyttjas. Det är som att betala för en stor reklamskylt i bästa läge mitt på stortorget utan att fylla den med något.

Ofta anges resurser som en orsak till att börsnoteringen inte används på ett mer effektivt sätt. En genomgång visar att av small cap-bolagen på Nasdaq Stockholm är det bara knappa tio procent som anger en särskild Investor relations-person som kontaktperson för IR-frågor. För mid cap-bolagen är det en större andel, cirka hälften av bolagen. I merparten av small cap-bolagen och i cirka hälften av mid cap-bolagen är det CEO, CFO eller dessa två i kombination som anges som kontaktperson i IR-frågor. I den absoluta majoriteten av dessa bolag ska alltså de två rollerna hantera IR-arbetet vid sidan av sina huvuduppgifter.

Detta samtidigt som konkurrensen om synligheten hårdnat, villkoren på kapitalmarknaden blivit mer utmanande för mindre bolag, (se tidigare inlägg) och IR-arbetet har blivit alltmer komplext. En mer komplex omvärld och framförallt ett mer omfattande och komplicerat regelverk, ställer högre krav på IR-funktionen.

Det är ingen markant skillnad på komplexiteten i IR-arbetet beroende på bolagets storlek. Möjligen kan det inom vissa områden vara mer komplext i småbolagen, samtidigt som det tidsmässigt sällan motsvarar en heltidstjänst. I de mid cap-bolag som anger en särskild IR-person, utgörs cirka en fjärdedel av konsulter. Det kan vara ett utmärkt alternativ för att få tillgång till en professionell och kompetent resurs, med uppgift att se till att bolaget får avkastning på investeringen i börsnoteringen, skräddarsydd i den utsträckning som det enskilda bolaget har behov av.