Safir Communication rekryterar Annica Holmberg som ny VD och senior rådgivare inom strategisk kommunikation, med fokus på att vidareutveckla byrån och stärka erbjudandet inom Corporate Communication.

Annica Holmberg har drygt 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete och kommer närmast från biopharmabolaget Bristol Myers Squibb där hon arbetade som Head of Corporate Communications för Norden. Innan dess arbetade Annica som nordisk kommunikationschef för läkemedelsföretaget Medivir som är noterade på Nasdaq Stockholm. Annica har även lång erfarenhet från arbete som senior rådgivare och konsult inom PR och Public Affairs samt som informationschef inom Stockholms läns landsting.

”Det är med stor tillfredsställelse jag lämnar över rollen som VD för att fullt ut kunna fokusera på våra kunder. Annica har alla de egenskaper som krävs i form av gedigen erfarenhet och förståelse för kommunikationsbranschen och byråvärlden samt en ledarstil med fokus på att attrahera och utveckla rätt kompetens. Faktorer som är avgörande för vår fortsatta framgång och tillväxt”, säger Niklas Alm, grundare Safir Communication.

Safir Communication arbetar med strategisk kommunikation inom Investor Relations och Corporate Communication. Under året har ett antal nya kunder valt att anlita Safir Communication och många efterfrågar en ökad integrering av dessa båda kommunikationsdiscipliner.

”Jag ser fram emot att bli en del av Safir Communication som befinner sig i en oerhört spännande utvecklingsfas. Att få leda ett team med så mycket samlad erfarenhet och bred kompetens känns otroligt roligt, och jag är övertygad om att min erfarenhet och de satsningar vi gör nu innebär att vi kan hjälpa ännu fler kunder med framgångsrik och värdeskapande kommunikation”, säger Annica Holmberg, VD Safir Communication.

Läs pressmeddelandet i PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Grundare och Senior rådgivare, Safir Communication

Telefon: 0708-24 40 88, e-post: niklas@safircommunication.se

Annica Holmberg, VD och Senior rådgivare, Safir Communication

Telefon: 072-553 98 07, e-post: annica@safircommunication.se


Safir Communication är en strategisk kommunikationsbyrå specialiserad inom integrerad Investor Relations och Corporate Communication. Safir Communication hjälper sina kunder att genom en trovärdig och professionell kommunikation skapa värde och nå sina strategiska mål. Kunderna återfinns främst i segmentet små och medelstora bolag, samt tillväxtbolag, noterade eller på väg till börsen. Allt arbete utförs kundnära med ett långsiktigt engagemang för att säkerställa leverans med hög kvalitet. Läs mer på www.safircommunication.se.