Stor utmaning

Spelreglerna på Investor Relations-området har förändrats under de senaste åren, framförallt för mindre bolag. MiFid II spelar förstås en stor roll, men även att antalet noterade mindre bolag har ökat kraftigt. För tio år sedan fanns det totalt cirka 470 noterade bolag i Stockholm, First North och Spotlight (dåvarande Aktietorget) inkluderade. Idag finns det cirka 850, en ökning med 80 procent.

Både konkurrensen om, och kostnaderna för uppmärksamhet har ökat för de mindre bolagen. Förändringen på kostnadssidan gäller kanske i synnerhet för de bolag som fortfarande betraktas som småbolag, men befinner sig i det övre storleksspannet. Tidigare åtnjöt de till viss del förmånen av att avgiftsfritt få ta del av mäklarfirmornas tjänster, vilket många av de större bolagen fortfarande gör. De minsta bolagen har alltid fått klara sig på egen hand, men för dem har konkurrensen om uppmärksamheten hårdnat väsentligt.

Den traditionella, oberoende analystäckningen av småbolagen har minskat markant. Vidare har investerarna har efter MiFid:s införande valt ett begränsat antal leverantörer av analyser, vilket gjort att spridningen av de analyser som fortfarande görs också begränsats. Den här utvecklingen har lett till att uppdragsanalyser, för vilka bolagen själva står för kostnaden, har ökat. Mindre bolag måste också betala för att delta på investerarseminarier. Få mäklarfirmor arrangerar kostnadsfria roadshows för småbolag, såvida det inte sker i anslutning till en transaktion, där betalningen sker på annat sätt. Därutöver har konkurrensen om både investerarnas och journalisternas tid hårdnat, då det under den senaste tioårsperioden har skett en ökning med runt 380 bolag som slåss om uppmärksamheten och riskkapitalet. En krympande traditionell affärspress kan numera välja mellan 750 bolag att skriva om, om de 100 bolag som finns i large cap-segmentet exkluderas. Då krävs det att bolagen kan presentera en riktigt intressant story för att bli utvalda.

För de stora bolagen har förändringarna inte alls varit så genomgripande, men för mindre bolag har det alltså blivit betydligt svårare och framförallt dyrare att få synlighet och nå igenom bruset. Det kräver ett träget och långsiktigt arbete för att profilera sig och fastna på radarn hos media och kapitalmarknaden. Med andra ord innebär det investeringar, inte bara i ledningens tid, utan också i reda pengar.